tisdag, februari 27, 2007

Om GMO och kampen mot svält

Intressant, om än inte purfärsk, krönika av den alltid lika eminente Nathan Schachar.

Jag är för GMO till hundra procent, och förstår faktiskt inte dramatiken kring det. Växtförädling har människan sysslat med allt sedan jordbrukssamhällets början kring Tigris flodbankar och den enda skillnaden mellan genmanipulering och vanlig förädling är att det går bra mycket fortare och att man kan vara lite mer kreativ. Det har talats om att gener kan hoppa mellan olika arter och på det viset skapa monster, men jag ser inte problematiken i det hela. Detta genutbyte gäller ju alla växternas gener och inte bara de som inympats av forskare, vilket betyder att växter som förädlats på vanligt vis för att t ex bli resistenta mot insektsgifter eller mögelangrepp är lika troliga kandidater för att sprida generna vidare till ogräs som genmanipulerade sådana. Och hittills har studier visserligen visat att manipulerade gener kan spridas vidare till andra växter, men de har däremot inte visat några större biverkningar av det hela. Ekosystem har inte kollapsat av GMO. Men vi får väl se: only time could tell me right on this matter.

Ett vanligt argument mot GMO-grödor är att det inte är naturligt. Naturligt i betydelsen lokalt och pittoreskt som ett litet vajande fält dinkel med stenåldersanor odlat på Gotland helt utan bekämningsmedel. Det må så vara, men glöm inte att den sortens ingrediensonani är en lyx, någonting bara vi i väst kan unna oss. Att leka tillbaka till ursprunget må vara hur tillfredställande som helst, men det är inte lösningen på svälten i världen. De flesta människor vill nog i första hand äta sig mätta (och möjligtvis sen begrunda de statushöjande element som går att mjölka ur växtens odlingsplats, tillvägagångssättet och grödan i sig), och ska det ske så krävs bra grödor. Grödor som går att odla i det klimatet där folk svälter. Det finns genmanipulerade grödor som klarar extrem torka, mögelangrepp och olika sjukdomar, vilket är stora problem i just de områden där människor svälter. Ställ det mot konstbevattning och giftbesprutning och annan konstgjord växt-andning och tänk efter vad som är bäst för miljö och människor. Jag har svårt att se humanismen i att människor ska svälta ihjäl på grund av missväxt och torka tack vare västvärldens principfasta avstånd mot "onaturliga" grödor.

Kanske är det den vanliga okunskapen som ligger bakom motståndet mot GMO. Allt nytt är läskigt och framför allt genteknik som, dristas jag att säga, har fått vissa apokalyptiska
konnotationer. Ofta avfärdas genforskning med det minst sagt suspekta argumentet "Människan ska inte leka gud". Men är det inte det vi har gjort hela tiden, och är det inte just det som i själva verket gör oss till människor? Nyfikenhet, intelligens och en vilja att förbättra saker har lett oss hit. Den som klagar på 2000-talet gör klokt i att beställa en tidsresa till 1500-talet (eller vilket annat århundrade som helst) och se om det var så mycket bättre då. Folk svalt, dog unga i diverse numera behandlingsbara sjukdomar och slog ihjäl varandra i blodbad utan like. Allt detta finns kvar, men i bra mycket mindre omfattning.

(Som en helt ovidkommande parantes kan jag påpeka att jag minns att Sofie Zelmani en gång i en intervju sorgset suckade att hon inte visste om hon vågade föda ett barn, världen hade ju blivit så hemsk nuförtiden. Då kan man ju fråga sig vilken era hon egentligen hade velat föda barn i?)

Det finns dock ett stort argument mot GMO-grödor. Monsanto och andra storföretag använder samma genteknik som gör grödorna så användbara för att hindra återsådd. Växterna görs sterila, vilket gör att en bonde måste köpa nytt utsäde varje år. Rent marknadsmässigt kan man ju förstås argumentera att det är nödvändigt för att företagen överhuvudtaget ska kunna ta fram sådana här grödor. Hur ska man kunna begära av ett börsnoterat företag att de ska ta fram GMO bara för att vara snälla och lösa världsvälten? Sant på sitt sätt, men det är likväl skamligt eftersom det gör bönder världen över beroende av ett företags fröleveranser för sitt överlevande. Men förhoppningsvis är ändå nyttan av GMO större än bristerna med den. En människa som svälter ihjäl är alltid oändligt mycket värre än att ett multinationellt företag tjänar lite pengar till sina ägare - allt annat vore en oerhört cynisk inställning.

9 kommentarer:

Stellan sa...

Oooh, nu börjar vi komma in på tunga bitar. Rent principiellt tycker jag att ditt argument fungerar: Om GMO kan användas för att lösa världssvälten, så måste det vara en bra sak.
Men är det troligt att företag som Monsanto, Bayer eller vårt eget svenska Svalof Weibull kommer att investera miljontals dollar i utveckling av produkter som kommer att säljas billigt till asiatiska och afrikanska småbrukare?
Knappast.
Och det berör du själv i ditt inlägg. Problemet med GMO är just den stora potentialen. Det blir ju guldfeber, liksom.
Jag är personligen väldigt kluven till GMO. Tekniken bör utvecklas, men jag är tveksam till om man verkligen behöver ha så bråttom som företagen tycker. Bättre att testa under ordnade former innan man släpper tekniken helt fri.

Jens Sundström sa...

Hej, ett mycket bra inlägg tycker jag, men jag har en kommentar angående ditt sista påstående om sterilitet för att förhindra återsådd, även kallad terminatorteknik. Den egenskapen är inte kopplad till GM-grödor, utan finns i lika hög grad i konventionella odlade grödor. Däremot är det knappast lönsamt för en bonde som driver rationellt jordbruk att samla frön för återsådd. Även i utvecklingsländer är det ofta en god idé att utgå från nytt material för sådd eftersom insamling av utsäde från den egna åkern ofta gör att man på sikt får problem med svamp- och virussjukdomar eftersom utsädet inte kvalitetgranskas.

Lotta sa...

Intressant och viktigt inlägg som fick mig att fundera en gång extra på en fråga där jag slentrianmässigt rakt av är emot.
Jag håller nog med Stellan i att det är svårt att se storföretag satsa på att kurera världssvälten, hade de något intresse av det så skulle det redan vara gjort.

På sikt kan det säkert finnas stora fördelar med GMO, men som jag har uppfattat det är i dag merparten (volym och arealmässigt) av GMO-grödorna antingen tåligare mot bekämpningsmedel eller så producerar de själv insketsgifter och båda varianterna tror jag att det finns stora risker med, dock har jag inga aktuella sakargument då det var över fem år sen jag läste växtbiologi :)

Det får nog bli inlägg på den egna bloggen i frågan så småningom.

Fredrik sa...

Intressant inlägg i en viktig debatt. Håller med, men kritikerna har viktiga poänger: det finns påtagliga risker, som alla parter i samhället måste vara vaksamma på. Jag anser att dessa risker bör ses i det större perspektivet molekylärbiologi, snarare än växtförädling: de farliga riskerna är kopplade till bakteriemodifiering och människoförädling.

Det stora framstegen i bioteknologi kommer nog den dag då metoder att experimentera blir billigare och mera tillgängliga, och amatörer kan sitta hemma och pula med DNA-manipulation. Vi får kanske "open source"-DNA vs patent-DNA, och DNA-pirater.

Om detta inträffar blir inte storföretag som Monsanto några problem: varje jordbrukare kan få den sådd som passar henne bäst, och jordbruk kan få större applikationer för biobränslen och medicin. Lokalproduktion kommer att bli mera lönsamt, och diskreditera global livsmedelshandel, vilket är positivt ur massor av aspekter. Men farorna är också enorma - psykopater som fabricerar dödliga virus eller människoförädling är högst sannolikt. Än finns inga tillfredsställande svar på hur vi kan hantera sådana risker.

Anonym sa...

GMO är inte lösningen på världsvälten. Vi, I-länderna, har resurserna att hjälpa tredje världen. Vi har pengarna, vi har möjligheterna - men vägrar på grund av bristande profit. Allt ska gå med vinst.
GMO är ännu ett tillfälle för redan rika företag att sälja vidare ännu en produkt, den här gången till svältande länder i behov av en drastisk förändring.

Anonym sa...

håller på med skolarbete kring gmo så det skulle vara bra om du skrev på ett lättare sätt så även vi unga kunde förstå.

Anonym sa...

jämställ inte FÖRÄDLING med GMO.
2 HELT olika saker.
Det ena är baserat på naturliga grödor där vi uppmuntrar en viss egenskap, medan det andra är kirurgiska ingrepp på arvsmassan där vi skapar helt nya och ofta okända egenskaper. (finns forskning om att GMO i längden rentav kan vara skadligt för den som äter det).

kolla upp den OBEROENDE forskningen istället för företagens "forskning".
fallstudier på gårdar där GMO introducerats har visat på oerhörda problem.
kolla upp Indien till exempel.
bönder som går i konkurs och begår självmord för att de inte kan göra annat än odla GMO och använda dessa bekämpningsmedel när de väl börjar. behövs dessutom mer och mer bekämpningsmedel... i många fall sprider sig GMO in på deras åkrar och slår ut deras vanliga grödor vilket tvingar dem att börja med GMO fast de inte ville. GMO är svindyrt och varje gång de ska plantera nya grödor måste dessa KÖPAS, går inte att använda föregående skörd för nyplantering för det har företagen sett till att "klippa bort" i arvsmassan.
grödorna är alltså impotenta. fan vad bra det är med GMO!!! /sarkasm

GMO handlar bara om att tjäna pengar, och de lyckas få ut mycket propaganda. egna forskare som får betalt för att säga bra saker etc etc. synd att så många blint tror på det de hör och inte kollar upp båda sidor.

GMO kan säkert vara bra om vi forskar mer på det, men absolut inte de mardrömsgrödor vi erbjuds idag.

Andreas Ahlström sa...

Tack så mycket för infot! Håller på med ett skol nobell arbete och behövde lite argument. Tack!

Schääx sa...

Har en uppgift i skolan så tack för alla argument jag har användning av nu.